Zámek – okolo roku 1910 – nádvoří od východu

Zámek – okolo roku 1910 – nádvoří od východu

Jedná se o jedinečný pohled z nádvoří na západní křídlo rokytnického zámku. Zajímavé je, že na rozdíl od snímku z roku 1904 se vstupním portálem zámku je již i v nádvoří popínavý porost na fasádě zámku až po římsu opticky oddělující přízemí od prvního patra (v levé části obrázku je velmi pěkně zřetelná profilace římsy). Zdá se, že okna Sálu předků […]

číst více

Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Na snímku je pohled na čelní partii rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí. Střešní plášť je v té době tvořen velmi pravděpodobně břidlicovými šablonami, na střeše nad vstupním portálem byly instalovány sněhové zachytávače, patrné jsou rovněž vysoké hromosvody na hřebeni střechy. Při detailnějším zkoumání stojí za povšimnutí odlišné členění okenních výplní v přízemí objektu na rozdíl od […]

číst více

Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Na snímku je pohled na rokytnický zámek od jihu, v době, kdy měl zámek střechu krytou velmi pravděpodobně břidlicovými šablonami. Ačkoli je ze snímku patrné, že některé linie střech, komínů, ale i šablon střešního pláště, byly na fotografii uměle zvýrazněny. Při detailním pohledu je velmi pěkně zřetelná dřevěná treláž (mřížová konstrukce) připevněná na budově za účelem podpory […]

číst více

Zámek – okolo roku 1907 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1907 – od náměstí

Na snímku je pohled na rokytnické náměstí pravděpodobně z věže kostela Všech svatých. Střecha zámecké budovy otočené do náměstí byla v té době již pokryta šablonami, pravděpodobně břidlicovými. Mohlo by se teoreticky jednat i o eternitové šablony, které začaly být ve větším objemu vyráběny v roce 1904 v Rakousku, Německu a Švýcarsku, a krátce po té byly široce rozšířeny po celém […]

číst více

Zámek – okolo roku 1907 – zdola od náměstí

Zámek – okolo roku 1907 – zdola od náměstí

Jedná se o další ze snímků zachycujících rokytnický zámek v období kolem roku 1907, tentokrát pořízený z dolní části náměstí tak, že vpravo na obrázku je okrajově zachycena i část jihozápadního křídla zámecké budovy. Ohradní zeď před zámkem není omítnuta, zdá se, že koruna zdi je chráněna stříškou z šindele. Nad korunu zdi vystupují vzrostlé keře v zámecké zahradě, které […]

číst více

Zámek – okolo roku 1904 – vstupní portál

Zámek – okolo roku 1904 – vstupní portál

Jedná se o pohled na zámek od jihovýchodu z rokytnického náměstí. Na snímku je zřetelně patrná šindelová střešní krytina. V oknech v prvním patře jsou patrné nahoru vyhrnuté záclony. Terén vlevo od vstupního portálu do zámku je svažitější než je tomu v současnosti. Na levou i na pravou stranu od vstupu vedly pravděpodobně sypané cesty do zámeckého parku. Zdá se, že […]

číst více

Zámek – okolo roku 1904 – pohled z parku

Zámek – okolo roku 1904 – pohled z parku

Jedná se o pohled na zámek od západu ze zámeckého parku. Převážná část střech zámku byla v té době ještě kryta šindelem, nicméně na obrázku je krytina na střeše nad Sálem předků již plechová. Snímek zachycuje rovněž cestu od zámku směrem k zámeckému kostelu. Park je v té době nepochybně ještě udržován rukou zahradníka. Fotografie zámku pořízená někdy v roce […]

číst více

Zámek – v roce 1869 – od náměstí

Zámek – v roce 1869 – od náměstí

Vyobrazení zámku pochází z ručně kreslené kolorované kresby slavnostní výzdoby města Rokytnice v Orlických horách pořízené v roce 1869 u příležitosti zahájení úřadování okresního soudu v Rokytnici. Ačkoli má kresba poměrně zjednodušující charakter, autor zachytil některé z podstatných skutečností dokládající vývojovou podobu zámecké budovy. Zejména se jedná o zachycení existence popínavé zeleně na fasádě zámku. Okna v přízemí budovy byla sice velmi pravděpodobně […]

číst více

Zámek – okolo roku 1852 – litografie od J. V. Raua

Zámek – okolo roku 1852 – litografie od J. V. Raua

Pohled na zámek Rocketnitz (Rokytnice) na barevné litografii vytvořené někdy kolem roku 1852. Litografii vytvořil Jindřich Valdemar Rau (Heinrich Waldemar Rau, narodil se r. 1827 v Drážďanech, kde také v roce 1889 zemřel), a to jako součást souboru litografií panských sídel a zámků v Čechách, který vydal v roce 1852 v Teplicích nakladatel J. W. Pohlig (Boehmen’s Herrschaftliche Landsitze und Schlosser). Na obrázku […]

číst více