Zámek – okolo roku 1944 – od náměstí

zamek_1944_01 web od namestiPohled na jihovýchodní průčelí rokytnického zámku pořízený v době druhé světové války, pravděpodobně na podzim v roce 1944. Vnější podoba zámecké budovy byla v té době téměř shodná se stavem k roku 1944 (viz např. Zámek – okolo roku 1941).
Že se jedná o mladší snímek dokládá stav lípy vpravo na obrázku, která oproti starším snímkům jeví známky poškození v koruně. Nad ohradní zdí vlevo je reklamní cedule s německým nápisem „Gärtnerei Franz Matzak“ (oproti staší předválečné verzi v českém provedení). Bohužel se nám ani při velmi vysokém rozlišení zatím nepodařilo identifikovat nápisy a znak na cedulích připevněných na budovu zámku vlevo od vrat, které by pravděpodobně napověděly více o tehdejším využití zámku.
Koruna ohradní zdi vpravo je kryta betonem na rozdíl od ohradní zdi vlevo s původní šindelovou stříškou.
Zdroj: SOkA Rychnov nad Kněžnou, Sbírka pohlednic, inv. č. 965 – 1027, kt. č. 2