Zámek – okolo roku 1963 – od náměstí

zamek_1963_01 web od namestiNa tomto obrázku je zachycena podoba rokytnického zámku od jihovýchodu z období šedesátých let, přesněji někdy kolem roku 1963.
Budova zámku v té době procházela stavebními úpravami na nádvoří zámku, jak dokládá konstrukce dřevěného lešení, které je vidět v průhledu otevřenou hlavní zámeckou branou. Traktor stojící před branou je zřejmě Zetor 15. Jinak se zdá, že zámek od padesátých let většími proměnami neprošel. Střecha, komíny a další detaily jsou ve stejném stavu v porovnání se staršími snímky ze čtyřicátých a padesátých let. Okna v přízemí zámku jsou ještě převážně v původním členění. Zámecký park vlevo od přístupové cesty k zámku je stále zřejmě jěště s původní keřovou výsadbou. Vlevo je vidět již pár let rostoucí vysazený smrk pichlavý Pivea pungens. Dřevěný plot kolem lemující přístupovou cestu k zámku, zřízený někdy v roce 1919 v souvislosti s využitím části zámku pro českou školu, byl již v té době odstraněn.
Ohradní zeď zámecké zahrady je v původním stavu ještě před rekonstrukcí v následujících letech.
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1963, možná i dříve (výřez z pohlednice odeslané v roce 1971).
Zdroj: archiv autora