Zámek – v roce 1966 – pohled na zámeckou kapli

Národní památkový ústav, úop v Josefov?, odborná spisovna, spisová dokumentace, slo¸ka Rokytnice v O. h. - zámek

Národní památkový ústav, úop v Josefov?, odborná spisovna, spisová dokumentace, slo¸ka Rokytnice v O. h. – zámek

Na snímku z roku 1966 je zachycen pohled na zámeckou kapli od severovýchodu krátce po té co došlo k úpravě oken zámeckých koníren a oken do prostoru pod kaplí. Bohužel zatím přesně nevíme, jak vypadala původní okna před tímto poměrně necitlivým zásahem do vnějšího pláště zámecké budovy. Jen nápis na zadní straně fotografie „Bylo vybouráno kamenné ostění 120 x 120“ dává tušit, že původní okna koníren byla čtvercová, o stejné šířce jako okna v prvním patře zámku. Jak vypadala samotná výplň takového okenního otvoru se můžeme zatím jen domýšlet, stejně tak jako u oken do prostoru pod kaplí. V té době přiznané okno mezi opěrnými pilíři zámecké kaple bylo později zazděno.
Zajímavostí na fotografii je původní okenice na jednom z oken zámecké kaple chránící jednoznačně nejstarší dochované okno zámecké budovy. Podobné okenice bývaly původně i na dalších zámeckých oknech prvního patra, což je viditelné zejména na fotografiích hlavního průčelí zámku obráceného do náměstí, kde v kamenném ostění jsou dodnes patrné stopy po čepech pantů. Některé čepy pantů se dochovaly až do současnosti.
Střecha této části zámku je v té době ještě kryta zřejmě eternitovými šablonami.
V případě, že víte o snímku, který by dokumentoval tuto stranu zámku před úpravou oken koníren, budeme vděční, když nás na něj upozorníte, případně nám jej poskytnete.
Zdroj: Národní památkový ústav, úop v Josefově, odborná spisovna, spisová dokumentace, složka Rokytnice v O. h. – zámek