Clam-Gallasové a rokytnický zámek

Tématem letošního roku na hradech a zámcích je významný šlechtický rod Gallasů a Clam-Gallasů působící především v severních Čechách. Nicméně se členy tohoto významného rodu se můžemé setkat i v dalších částech habsburské monarchie. Vedle Vídně a Prahy, kde zastávali jako úředníci významné funkce u dvora, pobývali rovněž v Rokytnici v Orlických horách.

GCG_vizualPříslušníci rodu byli příbuzensky provázaní i s mnoha dalšími významnými aristokratickými rodinami, z těch působících ve východních Čechách zmiňme rod Kinských, Auersperů, Sporcků, Coloredo-Mansfeldů, rokytnických Nostitzů a dalších.

Do Rokytnice v Orlických horách se Clam-Gallasové dostávají v souvislosti se sňatkem Jana Václava hraběte Nostitz (1791-1852) s Karolinou hraběnkou Clam-Gallasovou (1798-1863), dcerou Kristiána Kryštofa hraběte Clam-Gallase, významného podporovatele umění, který byl mimo jiné iniciátorem založení Společnosti vlasteneckých přátel umění, Vlasteneckého muzea nebo pražské konzervatoře. Spolu se svou manželkou Josefínou rozenou Clary-Aldringen, které Ludwig van Beethoven věnoval několik skladeb, vychovávali syny Eduarda a Vilhelma a dcery Karolinu, Kristinu a Adeleid. Svým přístupem k umění, Kristián Kryštof Clam-Gallas se sám věnoval hře na klavír, tanci i kreslení, nepochybně ovlivnil nejen generaci svých součastníků, ale rovněž jejich dětí. Není proto náhodou, že jeho zeť Jan Václav Nostitz prodal v roce 1846 svůj palác v Praze Na Příkopech právě Vlasteneckému muzeu.Clam-Gallas Karolina

Karolina hraběnka Clam-Gallasová dostala od svého otce věnem panství Horka nad Jizerou se zámkem a hospodářským zázemím, spolu Brodcem, Hrušovem, Luštěnicemi, a v držení rodu Nostitz bylo pak až do roku 1933. Jan Václav Nostitz ještě k nostitzským državám přidal Planou u Mariánských lázní s Kočovem, kterou získal jako sinzendorfské svěřenství po smrti Prospera ze Sinzendorfu v roce 1822.

O tom a mnohém dalším si budeme vyprávět na letošních prohlídkách rokytnického zámku.

Pro zájemce o téma rodu Clam-Gallasů připojujeme videopozvánku.

Podrobněji na facebookových stránkách

nebo na stránkám Národního památkového ústavu věnovaných roku Gallasů a Clam-Gallasů