Zámek – kolem roku 1770 – výřez z obrazu „Stadt Rockitnitz“

zamek_1770_01_web_Stadt RokitnitzZatím nejstarší známé vyobrazení rokytnického zámku je zachyceno na obraze „Stadtl Rockitnitz“, olej na plátně, který byl součástí zámeckého mobiliáře ještě v roce 1946. Později, v roce 1949, byl v rámci svozů přemístěn spolu s mnoha dalšími předměty do depozitářů zámku Hrádek u Nechanic.
Obraz „Stadt Rockitnitz“ nebo jinak též „Městečko Rokytnice v Orlických horách“ je součástí kolekce celkem osmi dochovaných obrazů, kterou bychom mohli nazvat „Sídla rodu Nostitz“.
Na výřezu obrazu je vidět neznámým autorem velmi dobře ztvárněná podoba šlechtického sídla spolu se zámeckým kostelem Nejsvětější trojice (die Schloss Kirchen) a hospodářským dvorem (der Schloss Hoff) někdy z období před rokem 1770.
Za povšimnutí nepochybně stojí barevnost fasád, která koresponduje s některými fotografickými snímky z období třicátých let dvacátého století, tedy z doby ještě před provedenou rekonstrukcí fasád před druhou světovou válkou. Dalším zajímavým zachyceným prvkem jsou okenice na oknech v prvním patře zámecké budovy. V současné době můžeme jednu takovou dochovanou okenici vidět na severovýchodním oknu zámecké kaple a na kamenném ostění oken v prvním patře zámku je možné si povšimnout míst po kovových závěsech dalších původně osazených okenic.
Dalším významným prvkem je průběh ohradní zdi zámeckého areálu až po budovy hlavního zámeckého dvora za zámkem.
Přesnost vyobrazení, a to i například co do počtu oken nebo komínů jen trochu narušuje ztvárnění zámecké kaple, kde autor nezachytil v té době již dle dobových pramenů existující zpevňující nároží, a rovněž hřeben střechy nad kaplí je výrazně výše, než by odpovídalo realitě.
Vzhledem k významu obrazu, který byl v roce 2011 a 2012 restaurován, se mu budeme ještě věnovat v dalších samostatných článcích.
Zajímavostí je, že obraz byl někdy ve dvacátých letech 20. století vyfotografován za účelem vydání pohlednice „Alt-Rokitnitz“, a jde tedy o nejstarší zatím známé vyobrazení původního zámeckého mobiliáře.
Zdroj: Národní památkový ústav, úop v Josefově, foto P. Nosek 2012 (obraz)