Zámek – okolo roku 1931 – od náměstí

Na obrázku zachycujícím jihovýchodní část zamek_1931_01_web_od_namestirokytnického zámku je možné vnímat prvorepublikou atmosféru rokytnického náměstí v období počátku třicátých let dvacátého století. Vzhled zámecké budovy, využívané v té době již více než dvacet let pro školské účely je stále ještě víceméně v původní podobě, jak sloužil jako jedno ze šlechtických sídel rodu Nostitzů, ačkoli při podrobnějším zkoumání jsou již patrné známky nedostatečné údržby.
Velmi dobře je patrný plaňkový plot oddělující plochy zámeckého parku, a to nejen na přístupové cestě k zámku, ale zčásti i nad zděnou zámeckou ohradní zdí, krytou ještě v té době po obou stranách vstupní brány šindelovou stříškou.
Nová cedule nad vstupní branou do areálu sděluje, že na zámku je umístěna „ČESKÁ STÁTNÍ OBECNÁ A MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA„. Srovnej se staršími snímky např. snímkem z roku 1930.
Jinak velmi hezkým detailem je podoba kočárkových saní nebo benzinová čerpací stanice při pravém okraji snímku. Otevřeným okno vlevo v prvním patře zámku větrá asi paní řídící jeden z pokojů bytu řídícího učitele.
Snímek je výřezem z pohlednice odeslané v dubnu roku 1931.
Zdroj: Archiv autora