Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí

zamek_1941_01 web od namestiNa snímku je pohled na převážnou část průčelí rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí z doby počátku druhé světové války. V té době byla střecha kryta šablonami, zdá se, že eternitovými. Na střeše nad hlavním portálem jsou vidět sněhové zachytávače a zřetelné jsou i hromosvody umístěné na hřebeni střechy. Některé komíny jsou v té době ještě zakončeny hlavicemi, možná kamennými.
Část oken zámecké budovy byla v té době již vyměněna. Je to vidět na prvních dvou oknech zleva v přízemí, která již nemají své původní členění patrné na některých starších snímcích a nově osazená okna mají členění shodné s okny v prvním patře zámku.
Na rozdíl od starších snímků s pnoucími rostlinami na treláži připevněné po vnějším i vnitřních obvodu zámku je vidět, že došlo k úpravě fasády spočívací jednak v odstranění treláže, a to i v nádvoří, a následně k pořízení nové fasády zámku, přičemž vzaly za své některé ozdobné prvky, jako například dělící římsa mezi jednotlivými patry nebo naopak byla zvýrazněna bosáž na nároží budovy. Okenní ostění je tmavé a lze usuzovat, že bylo už v té době záměrně ponecháno v podobě přírodního kamene.
Ve srovnání se staršími vyobrazeními byla odstraněna brána s bočními brankami uzavírající vstup z náměstí do zámeckého parku a na místo toho byla přístupová cesta k zámku po stranách ohrazena jednoduchým plaňkovým plotem.
Při detailní pohledu na ohradní zeď, je místy patrné, ža bývala omítnuta a kámen ve zdi byl skládán ve vodorovném řádkování. Nad ohradní zdí vlevo jsou vidět keře, zbytky zřejmě původného živého plotu.
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1941, možná i dříve (pohlednice odeslaná v roce 1941).
Zdroj: archiv autora