Zámek – v roce 1869 – od náměstí

zamek_1869_01 web od namestiVyobrazení zámku pochází z ručně kreslené kolorované kresby slavnostní výzdoby města Rokytnice v Orlických horách pořízené v roce 1869 u příležitosti zahájení úřadování okresního soudu v Rokytnici.
Ačkoli má kresba poměrně zjednodušující charakter, autor zachytil některé z podstatných skutečností dokládající vývojovou podobu zámecké budovy. Zejména se jedná o zachycení existence popínavé zeleně na fasádě zámku. Okna v přízemí budovy byla sice velmi pravděpodobně kreslena s nepřesným členěním ve srovnání s tehdejší skutečností, autor se ale jinak snažil zachytit vcelku přesně jejich počet, a to i v situaci, kdy mu pohled na zámeckou budovu z náměstí zakrývala zeleň v jejím bezprostředním okolí.
Při pohledu na střechu je zcela zřejmé, že se autor snažil vystihnout podobu v řádcích kladené šindelové krytiny. Rovněž vcelku přesně zachytil i rozmístění komínů, kdy všechny jsou na kresbě zakončeny hlavicemi. Ohradní zeď zámeckého areálu byla malována bez zvýraznění materiálového složení a lze usuzovat, že byla v té době plně omítnuta. Zajímavé je ztvárnění brány a bočních branek v ohradní zdi s náznakem poštovní schránky. Je možné, že v detailu autor lehce přikrášlil skutečnost.
Důležitý je doklad existence lucerny stojící vlevo v rohu při ohradní zdi nedaleko od slavobrány s nápisem „HOCH SE MAJESTAET DCM KAISER FRANZ JOSEF dem I. a tradičními černožlutými vlajkami vládnoucí habsburské monarchie.
Na zámku vpravo a na zámeckém kostele je červenobílá vlajka Zemí Koruny české. Otázkou zůstává, zda vlajku černobílou lze připisovat tehdejším majitelům zámku rodu Nostitz. Zdá se, že autor si nelámal hlavu s oficiálním pořadím barev na vlajkách.
Zdroj: SOkA Rychnov nad Kněžnou, Archiv Města Rokytnice v O.h., inv. č. 108, kt. č. 9