Kůň na zámku

I když se na zámku pořád něco děje a práce kolem je stále dost, ne tak často se najde příležitost přivítat na zámku koně jako pomocníka.
Začalo to tím, že jsme si říkali, jak upravit prostranství před zámkem, a inspirací byl obrázek pracujícího koně na stránkách Horského kurýra.
Poprosili jsme manžele Svobodovy z Pěčína, zda-li by nám nepomohli prostranství uvláčet branami. Slovo dalo slovo a v pátek (2.6.2017) večer mohli náhodní kolemjdoucí sledovat koncert člověka a koně v práci. Kůň plemene slezský norik jménem Developer s panem Svobodou nám tak asi za hodinu intenzivní práce pomohli s úpravou plochy, na které bychom jinak zanechali nemalé úsilí a spoustu potu.
Děkujeme tak manželům Svobodovým a hlavně práci koně, kterou bohužel můžeme v přirozeném prostředí pozorovat méně, než bychom si přáli.
Kdo by chtěl vědět o Slezském norikovi víc, mrkněne na tento odkaz: http://www.centrum-slezsky-norik.cz/?Uvod/1
Krásné dny přejí Oldřich a Lucia Peškovi