Jaký byl adventní jarmark 2015

Vánoce jsou pryč, a tak jen malé ohlédnutí za časem předvánočním u nás na zámku spolu s poděkováním všem, kteří se aktivně zapojili do příprav a vytvoření příjemné atmosféry času adventního.

Součástí programu byly prohlídky svátečně vyzdobených interiérů zámku osvětlených plamínky svíček. Prostřená sváteční tabule s hojností ovoce a dárky pod stromečkem, s předpokojem pro služebnou, která si zrovínka odskočila do kuchyně dát cukroví do trouby, zatímco jí ještě kynulo těsto na sváteční koláčky.

Do zámecké kaple svatých Petra a Pavla byly pro tuto příležitost přeneseny krásné liturgické předměty z farních sbírek jako např. monstrance, kalich, ciborium, relikviář sv. Anny, kadidelnice, ale také některé předměty z původnho zámeckého mobiliáře, které byly objeveny v zazděné skrýši v roce 1966 a následně předány do muzea v Rychnově nad Kněžnou. Konkrétně byla zapůjčena jedna dřevěná lampa a také vojenský buben z první poloviny 19. století a dost dobře tak pamatuje napoleonské války.

Buben má nepochybně spojitost s vojenskou kariérou Josefa I. Nostitze (*1764 – † 1849). Ten v období napoleonských válek jako velitel IV. královéhradecké kohorty bojoval na rakousko-uherské straně proti francouzsko-bavorským jednotkám. Dne 29. června 1809 svedl bitvu u Betzensteinu (nedaleko Bayreuthu), ve které padlo na 180 a bylo zajato 40 Francouzů a Bavorů, zatímco z jednotky Josefa Nostitze padl pouze jediný muž a pouze tři byli ranění. Na paměť tohoto vítězství nechal Josef Nostitz mimo jiné vymalovat oltářní obraz v zámecké kapli.

V kapli a přředkaplí byly k vidění též předměty z Muzea v Deštněm v Orlických horách, např. litinový kříž (ukřižování Krista) původem z kostela sv. Matouše v Jedlové nebo socha sv. Corony. Díky vstřícnosti rokytnického pana faráře bylo vystaveno liturgické oblečení kněze s ornátem a pluviálem.

Nádvoří se zaplnilo prodejci se zbožím nerůznější provenience a pochutinami. Tradičně nechyběl ani pan Čokoláda, který vážil dlouhou cestu až moravského Slezska.

Společně jsme si mohli zazpívat se Sborem z hor, nebo se zpěváčky ze Sborečku, nádvoří rozjasnili také malí andílci a betlémské postavičky z mateřské školy.

Kdo si chtěl hrát, mohl si vyrobit krmítko pro ptáčky se slunečnicovými semínky zalitými lojem nebo zdobit perníčky a jablíčka, a vůbec si vyrobit něco pro radost nebo se jen tak bavit v dílničkách pro děti i dospělé.

To všechno by bez pomoci přátel zámku nešlo. Děkujeme za spolupráci a třeba zase za rok se společně sejdeme zazpíváme si na nádvoří nebo se jen tak v běhu dějin zastavíme a připomeneme si, že je pořád na co se těšit. My se těšíme na setkání s Vámi.

Oldřich a Lucia Peškovi