POUR FÉLICITER 2016

PF 2016 Zámek Rokytnice
Vám všem přátelům rokytnického zámku děkujeme za přízeň a podporu v roce minulém.
S přánim všeho dobrého v novém roce 2016
Oldřich a Lucia Peškovi