Zámek – okolo roku 1904 – vstupní portál

zamek_1904_02 web portalJedná se o pohled na zámek od jihovýchodu z rokytnického náměstí. Na snímku je zřetelně patrná šindelová střešní krytina. V oknech v prvním patře jsou patrné nahoru vyhrnuté záclony. Terén vlevo od vstupního portálu do zámku je svažitější než je tomu v současnosti. Na levou i na pravou stranu od vstupu vedly pravděpodobně sypané cesty do zámeckého parku. Zdá se, že převážná část portálu byla natírána světlou barvou na rozdíl od aliančního erbu nad portálem a maskarónem v centrální části portálu. V levé části portálu, nad opřeným pánským kolem, je velmi pravděpodobně táhlo ke zvonku.
Na nádvoří je patrná stojící silueta ženy a vedle ní stojícího muže.
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1904, možná i dříve (výřez z pohlednice odeslané v roce 1904).