Zámek – okolo roku 1907 – zdola od náměstí

zamek_1907_03_web_zdola_namestiJedná se o další ze snímků zachycujících rokytnický zámek v období kolem roku 1907, tentokrát pořízený z dolní části náměstí tak, že vpravo na obrázku je okrajově zachycena i část jihozápadního křídla zámecké budovy.
Ohradní zeď před zámkem není omítnuta, zdá se, že koruna zdi je chráněna stříškou z šindele. Nad korunu zdi vystupují vzrostlé keře v zámecké zahradě, které zakrývají pohled na přízemní část zámecké budovy s rostlinami pnoucími se po treláži. Dvě vzrostlé lípy před zámkem pak zcela zakrývají vstupní portál zámku. Zato je však při větším přiblížení velmi dobře patrná konstrukce dřevěné brány s bočními brankami do areálu zámku.
Střecha je viditelně kryta pravděpodobně břidlicovými šablonami, na hřebeni jsou zřetelné hromosvodové tyče. Na jednom z komínů je velmi pěkně vidět komínová hlavice.
Asi nejzajímavějším detailem je markýza částečně vysunutá z otevřeného okna umístěného úplně vlevo v prvním patře zámecké budovy.
V rohu náměstí nahoře před ohradní zdí stojí žebřiňák.
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1907, možná i dříve (výřez z pohlednice odeslané v roce 1907).
Zdroj: archiv autora