Zámek – okolo roku 1910 – nádvoří od východu

zamek_1910_01 web nadvoriJedná se o jedinečný pohled z nádvoří na západní křídlo rokytnického zámku. Zajímavé je, že na rozdíl od snímku z roku 1904 se vstupním portálem zámku je již i v nádvoří popínavý porost na fasádě zámku až po římsu opticky oddělující přízemí od prvního patra (v levé části obrázku je velmi pěkně zřetelná profilace římsy).
Zdá se, že okna Sálu předků (Ahnensaalu) byla i v té době jednoduchá bez vnitřních či vnějších okenic. Okna v přízemí byla špaletová, zdvojená, přičemž vnější okna byla natřena tmavou barvou a vnitřní barvou světlou. Téměř všechna okna bývala zasazena do vnějšího líce kamenného ostění, které, zdá se, bylo světle (bíle) natíráno. Výjimkou byla okna zasazená do vnitřního líce kamenného ostění okenních otvorů točitého schodiště vlevo na obrázku.
Zajímavá jsou okénka do sklepních prostor, všechna v té době ještě osazená kovovými mřížemi, přičemž je vidět i spodní část kamenného ostění nad terénem na nádvoří. Okapní chodník podél budovy byl vyskládaný zřejmě z oblých kamenů.
Na snímku je vidět původní podoba schodiště do prostor v přízemí západního křídla zámku s kamennými jednoduše profilovanými sloupky s hlavicemi zakončenými koulí. Zábradlí schodiště pak tvořila jednoduchá železná tyč vložená po stranách schodiště mezi kamenné sloupky.
Při podrobnějším zkoumání je za otevřenými dveřmi viditelná světlá výmalba s tmavším soklem do výšky asi 50 cm nad podlahou.
Střecha nad točitým schodištěm vlevo na obrázku byla kryta falcovaným plechem, stejně jako nad Sálem předků a zčásti i nad spojovací chodbou.
Fotografie zámku pořízená kolem roku 1910.