Zámek – okolo roku 1912 – od východu

zamek_1912_01 web od východuTento unikátní snímek zachycuje východní nároží rokytnického zámku někdy kolem roku 1912, ačkoli vzhledem k některým podobnostem se snímkem datovaným do roku 1907 je možné, že je i tento starší.
Snímek má z dnešního pohledu velkou vypovídací hodnotu o podobě zejména severovýchodní strany zámku. Jednoznačně je doložena písemná zpráva o čtvercové podobě oken zámecké konírny, jedno je dobře vidět dole v pravé části obrázku (srovnej se snímkem z roku 1966). Na střeše kryré v té době asi břidlicovými šablonami si můžeme povšimnout původního rozložení střešních vikýřů. Při pozorném zkoumání jsou vidět i dvě malá okénka původních zámeckých záchodů na velkém točitém schodišti, dolní je zčásti zakryto mladým jehličnanem, zřejmě smrčkem. Zajímavý je také doklad o umístění treláže od východního nároží téměř až k okapovému svodu, nicméně dále k severu treláž již nepokračuje. Dole na obrázku je vidět průběh parkových pěšin.
Otevřené okno v prvním patře zámku (uprostřed obrázku) by dle dochovaných archivních materiálů mělo směřovat do prostor, kde se v té době nacházela „ložnice hraběte“. Zavřené okno vlevo, bíže k východnímu nároží je pak od místnosti využívané jako „toaletní pokoj“.
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1912, pravděpodobně i dříve (výřez z pohlednice odeslané v roce 1912).
Zdroj: archiv autora