Zámek – okolo roku 1919 – od náměstí

zamek_1919_01 web od namestiNa snímku je pohled na jihovýchodní část rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí z období počátku první republiky, velmi pravděpodobně na podzim roku 1919. Socha císaře Josefa II. na rokytnickém náměstí již na svém podstavci nestojí, za své vzala i část vlastního piedestalu poté, co sochu panovníka strhli českolovenští vojáci dne 13. května 1919 pravděpodobně v revolučním či jiném opojení.
Vlastní budova zámku má v té době ještě svůj původní vzhled s treláží porostlou pnoucími rostlinami. Nad původní dřevěnnou bránou do areálu zámku je na sloupcích umístěna cedule – zřejmě ve vazbě na v té době již aktuální využití části zámku pro českou Obecnou a měšťanskou školu.
Na snímku je zřetelné tmavší nároží a římsy zámecké budovy, možná záměrně barevně odlišené od ostatních částí fasády.
Omítka na ohradní zdi je zčásti již opadaná, nad zdí jsou vidět vzrostlé keře, zejména vlevo.
Zajímavostí je pohled nahoru do ulice s původními domky sousedícími s areálem zámku.
Fotografie zámku pořízená někdy na podzim v roce 1919, možná i dříve (pohlednice odeslaná v roce 1919).
Zdroj: archiv autora