Zámek – okolo roku 1930 – od náměstí

zamek_1930_01 web od namestiVelmi pěkný snímek zachycující rokytnický zámek v době, kdy jeho část byla využívána pro školské účely. Pořízený byl někdy kolem roku 1930. Na ceduli nad vstupem do areálu je možné číst nápis „ČESKÁ ZEMSKÁ OBECNÁ A OBČANSKÁ ŠKOLA„, napsaný světlým písmem na tmavém podkladu.
Ve srovnání s některými staršími snímky je vidět, že původní kruhové nároží ohradní zdi zámeckého areálu bylo zbořeno a znovu vyzděno, tentokrát již jednodušeji bez kruhového zakončení (Srovnej se snímkem datovaným do roku 1907). Možná to souviselo s potřebou rozšíření komunikace směřující k Pěčínu. Nové kamenné zdivo nebylo omítnuto. Před zdí je vidět dřevěný sloup pro vrchní vedení elektrické energie, což na starších snímcích ještě vidět nebylo. Lze z toho mimo jiné nepřímo dovozovat, že rokytnický zámek byl ve srovnání s jinými šlechtickými sídly elektrifikován později, ke konci dvacátých let minulého století, což mohlo souviset i s faktem, že rod Nostitzů rokytnický zámek v období první republiky až na výjimky aktivně nevyužíval a za své hlavní sídlo považoval spíše zámek v Plané u Mariánských Lázní.
Většina zámecké budovy je skryta v zeleni, keře nad ohradní zdí takřka zcela zakrývají pohled na přízemí zámecké budovy. V některých oknech prvního patra jsou patrné rolety. Otevřená okna v té době patřila k pokojům bytu řídícího učitele.
Zajímavá je pak také reklamní cedule umístěná vpravo nad ohradní zdí, kde je napsáno: „Zahradnictví Franz Matzak„. Vzhledem k umístění cedule je možné, že tento zahradník se v tu dobu staral i o údržbu ploch kolem zámku.
Zdroj: SOkA Rychnov nad Kněžnou, Archiv Města Rokytnice v O.h., inv. č. 75, kt. č. 7