Zámek – okolo roku 1927 – od náměstí z podloubí

zamek_1927_01_web_od_namestiTento snímek zachycující zámek od jihovýchodu byl pořízen někdy kolem roku 1927 z protilehlé strany rokytnického náměstí, a to z podloubí domu, který byl od zřízení soudního okresu v roce 1869 využíván jako budova soudu. Pro nás má tento snímek největší vypovídací hodnotu ve vztahu k , v té době ještě dobře zachované, historické zeleni v nejbližším okolí zámku. Vzadu na jihozápadní straně je vidět množství vzrostlých listnatých stromů, které jednak opticky oddělovaly zámecký areál od domů po pravé straně „Hinter Gasse“ (zadní ulice vedoucí k Pěčínu), a jednak vytvářely soukromí zámecké zahrady přecházejíci od více reprezentativní části před hlavním průčelím zámecké budovy k volněji pojatému anglickému uspořádání zámeckého parku vzadu za zámeckou budovou. Ohradní zeď zámeckého areálu je vlevo lemována vyššími kvetoucími keři – patrně šeříky, směrem do náměstí pak rostly podél ohradní zdi keře nižšího vzrůstu. Nezdá se, že by keře byly předmětem nějaké intenzivní zahradnické údržby. Za zmínku stojí i jehličnan – zřejmě modřín – vypínající se nad střechou zámku, který byl kdysi vysazen jen pár metrů od západního nároží zámku, později uschl a byl pokácen. Do nedávna z něj byl na místě patný již jen pařez o průměru cca 90 cm.
V levé části obrázku je štít dnes již neexistujícího architektonicky jistě zajímavého domu č.p. 68, kde žil za první republiky rokytnický obchodník Franz Exner – Christens. V pravé části obrázku je zachycena zadní část Mariánského sloupu se sochou Panny Marie Imaculaty a dále sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého, který nechal jako připomínku velké neúrody a hladových let vystavět v roce 1771 tehdejší majitel panství Vilém Nostitz (1706 – 1787). Zajímavým dokladem doby je i původní lampa veřejného osvětlení.
Snímek je výřezem z pohlednice odeslané v srpnu 1932.
Zdroj: Archiv autora