Zámek – okolo roku 1950 – od náměstí

zamek_1950_01 web od náměstíNa tomto snímku je zachycena podoba rokytnického zámku v poválečném období.
Byť je část pohledu na zámek zakryta vzrostlými stromy na náměstí, je vidět, že zámecká budova si udržuje autentickou podobu předválečného období, kdy zámek byl využíván pro školské účely. Okno v přízemí vlevo od vstupní brány má stále ještě původní členění.
Při pohledu na bezprostřední okolí zámku je vidět, že na pravé straně od vstupu do zámku byly odstraněny keře původně rostoucí za ohradní zdí. Cesta vedoucí od vstupu do zámku vlevo zahradou je zcela zarostlá a péče o zeleň, lze-li ještě hovořit o péči, je minimální. Na ohradní zdi vlevo na rohu zámeckého areálu přibyly vývěsní plochy.
Střecha je, zdá se, bez výraznějších zásahů ve srovnání se staršími snímky, a to včetně detailů v podobě hromosvodových tyčí, komínových hlavic, vikýřů umístěných ve střeše a sněhových zachytávačů nad vstupem do zámku.
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1950, možná i dříve (výřez z pohlednice odeslané v únoru roku 1951).
Zdroj: archiv autora