Zámek – v roce 1971 – od náměstí

zamek_1971_02 web od namestiDalší pohled na jihovýchodní průčelí rokytnického zámku, tento z roku 1971. Na rozdíl od starších snímků je původní střešní plášť zámecké budovy z eternitových šablon nahrazen falcovaným plechem. Okna v prvním patře zámku jsou převážně ještě původní.
V levé časti snímku je zachycena probíhající rekonstrukce ohradní zdi areálu zámku. Provedena byla úprava vstupu do areálu, kdy nároží ohradní zdi při vstupu do areálu byla zvýšena kamennými hranolovými sloupy s nahoře umístěnými koulemi. Vrata vjezdu do zámeckého areálu byla pravděpodobně jen provizorní po dobu stavby.
Zdroj: Národní památkový ústav, úop v Josefově, neg. č. 30946, foto M. Kolegar 1971 (pohled z náměstí)