Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

zamek_1907_04 web od jihuNa snímku je pohled na čelní partii rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí. Střešní plášť je v té době tvořen velmi pravděpodobně břidlicovými šablonami, na střeše nad vstupním portálem byly instalovány sněhové zachytávače, patrné jsou rovněž vysoké hromosvody na hřebeni střechy.
Při detailnějším zkoumání stojí za povšimnutí odlišné členění okenních výplní v přízemí objektu na rozdíl od oken v prvním patře. Všechna okna byla zasazena do vnějšího líce kamenného ostění, což je velmi pěkně vidět například na otevřeném okně nad vstupním portálem.
Zajímavý je pohled na parkovou úpravu v prostoru před zámkem s cestičkami, porostlými stěnami do výše dělící římsy na fásádě, a s pravděpodobně stromkovými růžemi vysazenými podél zámecké budovy.
Nápis nahoře na obrázku připomíná, že zámek byl v té době v držení hraběcího rodu Nosticů (Nostitz–Rieneck)
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1907, možná i dříve (výřez z pohlednice odeslané v roce 1907).
Zdroj: archiv autora