Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

zamek_1907_01 web od jihuNa snímku je pohled na rokytnický zámek od jihu, v době, kdy měl zámek střechu krytou velmi pravděpodobně břidlicovými šablonami. Ačkoli je ze snímku patrné, že některé linie střech, komínů, ale i šablon střešního pláště, byly na fotografii uměle zvýrazněny.
Při detailním pohledu je velmi pěkně zřetelná dřevěná treláž (mřížová konstrukce) připevněná na budově za účelem podpory uchycení popínavých rostlin na přízemní části zámecké budovy. Je zatím otázkou, pro které rostliny byla treláž na rokytnickém zámku určena.
Dále je možné si povšimnout členění okenních výplní, zejména v přízemí vlevo od nároží budovy, kde první dvě okna jsou složena ze čtyř křídel po třech tabulkách, a další dvě okna ze čtyř křídel dvoutabulkových. Na fasádě objektu jsou pěkně patrné římsy, na rozdíl od bosáže na nároží.
Ze snímku je rovněž patrná terénní dispozice prostranství před zámkem s parkovými cestami. U východního nároží vzadu jsou viditelné postavy, snad žena s dítětem. Pohledu do zámecké zahrady od jihu brání v té době již poměrně vzrostlá keřová vegetace. V blízkosti jihovýchodní stěny zámecké budovy jsou vidět pravděpodobně stromkové růže.
Fotografie zámku pořízená někdy v roce 1907, možná i dříve.