Zámek – v roce 1966 – od severovýchodu

Národní památkový ústav, úop v Josefov?, odborná spisovna, spisová dokumentace, slo¸ka Rokytnice v O. h. - zámek

Národní památkový ústav, úop v Josefov?, odborná spisovna, spisová dokumentace, slo¸ka Rokytnice v O. h. – zámek

Na tomto podobném snímku z roku 1966 je vedle opěrného pilíře zámecké kaple vidět i část v roce 1966 upravených oken v přízemí u severního nároží zámku. Vedle opěrného pilíře je také vidět okno do prostoru pod kaplí, které bylo v pozdějších letech zcela zazděno.
V případě, že víte o snímku, který by dokumentoval tuto stranu zámku před úpravou oken koníren, budeme vděční, když nás na něj upozorníte, případně nám jej poskytnete. Uvítáme rovněž konkrétní svědectví o podobě původních oken v této části zámecké budovy a jejich stavební úpravě v roce 1966.
Při pohledu na nová okna přízemí severního nároží zámku je zřejmé, že již dlouho před vybouráním nových oken zde byl navýšen terén u této části zámecké budovy a následně tomu byl přizpůsoben i sokl, když koncem třicátých let před druhou světovou válkou byl zámek nově omítnut.
Zdroj: Národní památkový ústav, úop v Josefově, odborná spisovna, spisová dokumentace, složka Rokytnice v O. h. – zámek