Zámek – okolo roku 1944 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1944 – od náměstí

Pohled na jihovýchodní průčelí rokytnického zámku pořízený v době druhé světové války, pravděpodobně na podzim v roce 1944. Vnější podoba zámecké budovy byla v té době téměř shodná se stavem k roku 1944 (viz např. Zámek – okolo roku 1941). Že se jedná o mladší snímek dokládá stav lípy vpravo na obrázku, která oproti starším snímkům jeví […]

číst více

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí

Na snímku je pohled na převážnou část průčelí rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí z doby počátku druhé světové války. V té době byla střecha kryta šablonami, zdá se, že eternitovými. Na střeše nad hlavním portálem jsou vidět sněhové zachytávače a zřetelné jsou i hromosvody umístěné na hřebeni střechy. Některé komíny jsou v té době ještě zakončeny hlavicemi, možná […]

číst více

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí II

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí II

Tento snímek rokytnického zámku zachycuje jeho podobu ve stejném okamžiku, jako je ten jemu podobný pořízený někdy kolem roku 1941, resp. možná už někdy na počátku druhé světové války, jen focený z jiného úhlu. Při podrobnějším zkoumání si lze povšimnout žebřiňáčku stojícího vlevo před domem ve stejné pozici jako na již zmíněném druhém snímku ze stejné […]

číst více

Zámek – okolo roku 1931 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1931 – od náměstí

Na obrázku zachycujícím jihovýchodní část rokytnického zámku je možné vnímat prvorepublikou atmosféru rokytnického náměstí v období počátku třicátých let dvacátého století. Vzhled zámecké budovy, využívané v té době již více než dvacet let pro školské účely je stále ještě víceméně v původní podobě, jak sloužil jako jedno ze šlechtických sídel rodu Nostitzů, ačkoli při podrobnějším zkoumání jsou již […]

číst více

Zámek – okolo roku 1930 – hlavní průčelí

Zámek – okolo roku 1930 – hlavní průčelí

Další snímek s vyobrazením hlavního průčelí rokytnického zámku z konce dvacátých let dvacátého století, odhadem z roku 1930. Shodně jako na podobném obrázku datovaném do roku 1930, je i zde na ceduli nad vstupem do areálu je možné číst nápis „ČESKÁ ZEMSKÁ OBECNÁ A OBČANSKÁ ŠKOLA„, napsaný světlým písmem na tmavém podkladu. Vedle hydrantu před ohradní zdí vpravo od […]

číst více

Zámek – okolo roku 1930 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1930 – od náměstí

Velmi pěkný snímek zachycující rokytnický zámek v době, kdy jeho část byla využívána pro školské účely. Pořízený byl někdy kolem roku 1930. Na ceduli nad vstupem do areálu je možné číst nápis „ČESKÁ ZEMSKÁ OBECNÁ A OBČANSKÁ ŠKOLA„, napsaný světlým písmem na tmavém podkladu. Ve srovnání s některými staršími snímky je vidět, že původní kruhové nároží ohradní […]

číst více

Zámek – okolo roku 1927 – od náměstí z podloubí

Zámek – okolo roku 1927 – od náměstí z podloubí

Tento snímek zachycující zámek od jihovýchodu byl pořízen někdy kolem roku 1927 z protilehlé strany rokytnického náměstí, a to z podloubí domu, který byl od zřízení soudního okresu v roce 1869 využíván jako budova soudu. Pro nás má tento snímek největší vypovídací hodnotu ve vztahu k , v té době ještě dobře zachované, historické zeleni v nejbližším okolí zámku. Vzadu na jihozápadní […]

číst více

Zámek – okolo roku 1925 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1925 – od náměstí

Další z pohledů na zámek od jihovýchodu, z rokytnického náměstí, z období první republiky. Při dataci snímku jsme využili na snímku zachycených autobusů značky Praga. Pro přesnější identifikaci jsme se spojili s Automuzeem Praga ve Zbuzanech u Prahy, kde nám pan Robert Příhoda pomohl s identifikací. Jedná se tedy o autobusy Praga L vyráběné v období 1918 až 1922. Snímek může tedy pocházet […]

číst více

Zámek – okolo roku 1919 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1919 – od náměstí

Na snímku je pohled na jihovýchodní část rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí z období počátku první republiky, velmi pravděpodobně na podzim roku 1919. Socha císaře Josefa II. na rokytnickém náměstí již na svém podstavci nestojí, za své vzala i část vlastního piedestalu poté, co sochu panovníka strhli českolovenští vojáci dne 13. května 1919 pravděpodobně v revolučním či jiném opojení. […]

číst více

Zámek – okolo roku 1912 – od východu

Zámek – okolo roku 1912 – od východu

Tento unikátní snímek zachycuje východní nároží rokytnického zámku někdy kolem roku 1912, ačkoli vzhledem k některým podobnostem se snímkem datovaným do roku 1907 je možné, že je i tento starší. Snímek má z dnešního pohledu velkou vypovídací hodnotu o podobě zejména severovýchodní strany zámku. Jednoznačně je doložena písemná zpráva o čtvercové podobě oken zámecké konírny, jedno je […]

číst více