Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Na snímku je pohled na rokytnický zámek od jihu, v době, kdy měl zámek střechu krytou velmi pravděpodobně břidlicovými šablonami. Ačkoli je ze snímku patrné, že některé linie střech, komínů, ale i šablon střešního pláště, byly na fotografii uměle zvýrazněny. Při detailním pohledu je velmi pěkně zřetelná dřevěná treláž (mřížová konstrukce) připevněná na budově za účelem podpory […]

číst více

Zámek – okolo roku 1907 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1907 – od náměstí

Na snímku je pohled na rokytnické náměstí pravděpodobně z věže kostela Všech svatých. Střecha zámecké budovy otočené do náměstí byla v té době již pokryta šablonami, pravděpodobně břidlicovými. Mohlo by se teoreticky jednat i o eternitové šablony, které začaly být ve větším objemu vyráběny v roce 1904 v Rakousku, Německu a Švýcarsku, a krátce po té byly široce rozšířeny po celém […]

číst více

Zámek – okolo roku 1907 – zdola od náměstí

Zámek – okolo roku 1907 – zdola od náměstí

Jedná se o další ze snímků zachycujících rokytnický zámek v období kolem roku 1907, tentokrát pořízený z dolní části náměstí tak, že vpravo na obrázku je okrajově zachycena i část jihozápadního křídla zámecké budovy. Ohradní zeď před zámkem není omítnuta, zdá se, že koruna zdi je chráněna stříškou z šindele. Nad korunu zdi vystupují vzrostlé keře v zámecké zahradě, které […]

číst více

Zámek – okolo roku 1904 – vstupní portál

Zámek – okolo roku 1904 – vstupní portál

Jedná se o pohled na zámek od jihovýchodu z rokytnického náměstí. Na snímku je zřetelně patrná šindelová střešní krytina. V oknech v prvním patře jsou patrné nahoru vyhrnuté záclony. Terén vlevo od vstupního portálu do zámku je svažitější než je tomu v současnosti. Na levou i na pravou stranu od vstupu vedly pravděpodobně sypané cesty do zámeckého parku. Zdá se, že […]

číst více

Zámek – okolo roku 1904 – pohled z parku

Zámek – okolo roku 1904 – pohled z parku

Jedná se o pohled na zámek od západu ze zámeckého parku. Převážná část střech zámku byla v té době ještě kryta šindelem, nicméně na obrázku je krytina na střeše nad Sálem předků již plechová. Snímek zachycuje rovněž cestu od zámku směrem k zámeckému kostelu. Park je v té době nepochybně ještě udržován rukou zahradníka. Fotografie zámku pořízená někdy v roce […]

číst více

Zámek – v roce 1869 – od náměstí

Zámek – v roce 1869 – od náměstí

Vyobrazení zámku pochází z ručně kreslené kolorované kresby slavnostní výzdoby města Rokytnice v Orlických horách pořízené v roce 1869 u příležitosti zahájení úřadování okresního soudu v Rokytnici. Ačkoli má kresba poměrně zjednodušující charakter, autor zachytil některé z podstatných skutečností dokládající vývojovou podobu zámecké budovy. Zejména se jedná o zachycení existence popínavé zeleně na fasádě zámku. Okna v přízemí budovy byla sice velmi pravděpodobně […]

číst více

Zámek – okolo roku 1852 – litografie od J. V. Raua

Zámek – okolo roku 1852 – litografie od J. V. Raua

Pohled na zámek Rocketnitz (Rokytnice) na barevné litografii vytvořené někdy kolem roku 1852. Litografii vytvořil Jindřich Valdemar Rau (Heinrich Waldemar Rau, narodil se r. 1827 v Drážďanech, kde také v roce 1889 zemřel), a to jako součást souboru litografií panských sídel a zámků v Čechách, který vydal v roce 1852 v Teplicích nakladatel J. W. Pohlig (Boehmen’s Herrschaftliche Landsitze und Schlosser). Na obrázku […]

číst více

Zámek – rok 1814 – veduta od A. J. Venuta

Zámek – rok 1814 – veduta od A. J. Venuta

Na výřezu z veduty od Antona Johanna Venuta zachycující pohled na zámek a městečko Rokytnici v roce 1814 má rokytnický zámek jednoznačně dominantní charakter, byť při podrobnějším zkoumání je zřejmé, že se autor nedržel zcela předlohy a vyobrazení má tak spíše schematický, nežli dokumentační charakter. Při celkovém pohledu na městečko Rokytnice se sice Venutovi z urbanistického a snad […]

číst více

Úvod do historie zámku

Úvod do historie zámku

Počátky rokytnického zámku jsou spojeny s příchodem hornolužického rodu Mauschwitzů na rokytnické panství, které v roce 1567 spolu s tvrzí rokytnickou kupuje Joachym Mauschwitz z Armenruh za 4000 kop českých grošů. Možná již Joachym Mauschwitz, ale pravděpodobně spíše až jeho syn Kryštof Mauschwitz z Armenruh, který držel panství v letech 1585 až 1616, dal zbořit […]

číst více