Zámek – okolo roku 1931 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1931 – od náměstí

Na obrázku zachycujícím jihovýchodní část rokytnického zámku je možné vnímat prvorepublikou atmosféru rokytnického náměstí v období počátku třicátých let dvacátého století. Vzhled zámecké budovy, využívané v té době již více než dvacet let pro školské účely je stále ještě víceméně v původní podobě, jak sloužil jako jedno ze šlechtických sídel rodu Nostitzů, ačkoli při podrobnějším zkoumání jsou již […]

číst více

Zámek – okolo roku 1930 – hlavní průčelí

Zámek – okolo roku 1930 – hlavní průčelí

Další snímek s vyobrazením hlavního průčelí rokytnického zámku z konce dvacátých let dvacátého století, odhadem z roku 1930. Shodně jako na podobném obrázku datovaném do roku 1930, je i zde na ceduli nad vstupem do areálu je možné číst nápis „ČESKÁ ZEMSKÁ OBECNÁ A OBČANSKÁ ŠKOLA„, napsaný světlým písmem na tmavém podkladu. Vedle hydrantu před ohradní zdí vpravo od […]

číst více

Zámek – okolo roku 1930 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1930 – od náměstí

Velmi pěkný snímek zachycující rokytnický zámek v době, kdy jeho část byla využívána pro školské účely. Pořízený byl někdy kolem roku 1930. Na ceduli nad vstupem do areálu je možné číst nápis „ČESKÁ ZEMSKÁ OBECNÁ A OBČANSKÁ ŠKOLA„, napsaný světlým písmem na tmavém podkladu. Ve srovnání s některými staršími snímky je vidět, že původní kruhové nároží ohradní […]

číst více

Zámek – okolo roku 1927 – od náměstí z podloubí

Zámek – okolo roku 1927 – od náměstí z podloubí

Tento snímek zachycující zámek od jihovýchodu byl pořízen někdy kolem roku 1927 z protilehlé strany rokytnického náměstí, a to z podloubí domu, který byl od zřízení soudního okresu v roce 1869 využíván jako budova soudu. Pro nás má tento snímek největší vypovídací hodnotu ve vztahu k , v té době ještě dobře zachované, historické zeleni v nejbližším okolí zámku. Vzadu na jihozápadní […]

číst více

Zámek – okolo roku 1925 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1925 – od náměstí

Další z pohledů na zámek od jihovýchodu, z rokytnického náměstí, z období první republiky. Při dataci snímku jsme využili na snímku zachycených autobusů značky Praga. Pro přesnější identifikaci jsme se spojili s Automuzeem Praga ve Zbuzanech u Prahy, kde nám pan Robert Příhoda pomohl s identifikací. Jedná se tedy o autobusy Praga L vyráběné v období 1918 až 1922. Snímek může tedy pocházet […]

číst více

Zámek – okolo roku 1919 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1919 – od náměstí

Na snímku je pohled na jihovýchodní část rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí z období počátku první republiky, velmi pravděpodobně na podzim roku 1919. Socha císaře Josefa II. na rokytnickém náměstí již na svém podstavci nestojí, za své vzala i část vlastního piedestalu poté, co sochu panovníka strhli českolovenští vojáci dne 13. května 1919 pravděpodobně v revolučním či jiném opojení. […]

číst více

Zámek – okolo roku 1912 – od východu

Zámek – okolo roku 1912 – od východu

Tento unikátní snímek zachycuje východní nároží rokytnického zámku někdy kolem roku 1912, ačkoli vzhledem k některým podobnostem se snímkem datovaným do roku 1907 je možné, že je i tento starší. Snímek má z dnešního pohledu velkou vypovídací hodnotu o podobě zejména severovýchodní strany zámku. Jednoznačně je doložena písemná zpráva o čtvercové podobě oken zámecké konírny, jedno je […]

číst více

Zámek – okolo roku 1912 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1912 – od náměstí

Na snímku je pohled na jihovýchodní část rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí v době někdy na počátku první světové války. Na náměstí v té době ještě stojí litinová socha císaře Josefa II. umístěná na podstavci obehnaném osmi sloupky propojenými řetězy. Střecha zámku je v té době kryta šablonami. Z treláže na spodní partii zámecké budovy jasně svítí bílé (světle […]

číst více

Zámek – okolo roku 1910 – nádvoří od východu

Zámek – okolo roku 1910 – nádvoří od východu

Jedná se o jedinečný pohled z nádvoří na západní křídlo rokytnického zámku. Zajímavé je, že na rozdíl od snímku z roku 1904 se vstupním portálem zámku je již i v nádvoří popínavý porost na fasádě zámku až po římsu opticky oddělující přízemí od prvního patra (v levé části obrázku je velmi pěkně zřetelná profilace římsy). Zdá se, že okna Sálu předků […]

číst více

Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Zámek – okolo roku 1907 – od jihu

Na snímku je pohled na čelní partii rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí. Střešní plášť je v té době tvořen velmi pravděpodobně břidlicovými šablonami, na střeše nad vstupním portálem byly instalovány sněhové zachytávače, patrné jsou rovněž vysoké hromosvody na hřebeni střechy. Při detailnějším zkoumání stojí za povšimnutí odlišné členění okenních výplní v přízemí objektu na rozdíl od […]

číst více