Zámek – v roce 1971 – od náměstí

Zámek – v roce 1971 – od náměstí

Další pohled na jihovýchodní průčelí rokytnického zámku, tento z roku 1971. Na rozdíl od starších snímků je původní střešní plášť zámecké budovy z eternitových šablon nahrazen falcovaným plechem. Okna v prvním patře zámku jsou převážně ještě původní. V levé časti snímku je zachycena probíhající rekonstrukce ohradní zdi areálu zámku. Provedena byla úprava vstupu do areálu, kdy nároží ohradní zdi […]

číst více

Zámek – v roce 1971 – na nádvoří

Zámek – v roce 1971 – na nádvoří

Jeden z mála existujících snímků zachycující podobu nádvoří rokytnického zámku, konkrétně jeho jižní část. Snímek byl pořízen v roce 1971 při provádění stavebních úprav, především zřejmě fasád. Na obrázku jsou patrné v té době zazděné jihozápadní arkády zámku, které kdysi bývaly jistě otevřené. Kdy došlo k jejich zazdění zatím nevíme. V jihovýchodní arkádě v levé části snímku si můžeme povšimnout […]

číst více

Zámek – v roce 1968 – z náměstí od východu

Zámek – v roce 1968 – z náměstí od východu

Tento snímek hlavního průčelí rokytnického zámku můžeme datovat přibližně do roku 1968. Je zajímavý hned z několika důvodů. Předně je dokladem podoby zámku a jeho okolí ještě před rekonstrukcí eternitového střešního pláště a ohradní zdi vlevo před vstupem do zámku. Rovněž velmi dobře je zachycen stav v té době již značně zanedbané části původní historické zeleně vlevo […]

číst více

Zámek – v roce 1966 – od severovýchodu

Zámek – v roce 1966 – od severovýchodu

Na tomto podobném snímku z roku 1966 je vedle opěrného pilíře zámecké kaple vidět i část v roce 1966 upravených oken v přízemí u severního nároží zámku. Vedle opěrného pilíře je také vidět okno do prostoru pod kaplí, které bylo v pozdějších letech zcela zazděno. V případě, že víte o snímku, který by dokumentoval tuto stranu zámku před úpravou oken koníren, budeme […]

číst více

Zámek – v roce 1966 – pohled na zámeckou kapli

Zámek – v roce 1966 – pohled na zámeckou kapli

Na snímku z roku 1966 je zachycen pohled na zámeckou kapli od severovýchodu krátce po té co došlo k úpravě oken zámeckých koníren a oken do prostoru pod kaplí. Bohužel zatím přesně nevíme, jak vypadala původní okna před tímto poměrně necitlivým zásahem do vnějšího pláště zámecké budovy. Jen nápis na zadní straně fotografie „Bylo vybouráno kamenné ostění […]

číst více

Zámek – okolo roku 1963 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1963 – od náměstí

Na tomto obrázku je zachycena podoba rokytnického zámku od jihovýchodu z období šedesátých let, přesněji někdy kolem roku 1963. Budova zámku v té době procházela stavebními úpravami na nádvoří zámku, jak dokládá konstrukce dřevěného lešení, které je vidět v průhledu otevřenou hlavní zámeckou branou. Traktor stojící před branou je zřejmě Zetor 15. Jinak se zdá, že zámek od […]

číst více

Zámek – okolo roku 1950 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1950 – od náměstí

Na tomto snímku je zachycena podoba rokytnického zámku v poválečném období. Byť je část pohledu na zámek zakryta vzrostlými stromy na náměstí, je vidět, že zámecká budova si udržuje autentickou podobu předválečného období, kdy zámek byl využíván pro školské účely. Okno v přízemí vlevo od vstupní brány má stále ještě původní členění. Při pohledu na bezprostřední […]

číst více

Zámek – okolo roku 1944 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1944 – od náměstí

Pohled na jihovýchodní průčelí rokytnického zámku pořízený v době druhé světové války, pravděpodobně na podzim v roce 1944. Vnější podoba zámecké budovy byla v té době téměř shodná se stavem k roku 1944 (viz např. Zámek – okolo roku 1941). Že se jedná o mladší snímek dokládá stav lípy vpravo na obrázku, která oproti starším snímkům jeví […]

číst více

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí

Na snímku je pohled na převážnou část průčelí rokytnického zámku obrácenou směrem do náměstí z doby počátku druhé světové války. V té době byla střecha kryta šablonami, zdá se, že eternitovými. Na střeše nad hlavním portálem jsou vidět sněhové zachytávače a zřetelné jsou i hromosvody umístěné na hřebeni střechy. Některé komíny jsou v té době ještě zakončeny hlavicemi, možná […]

číst více

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí II

Zámek – okolo roku 1941 – od náměstí II

Tento snímek rokytnického zámku zachycuje jeho podobu ve stejném okamžiku, jako je ten jemu podobný pořízený někdy kolem roku 1941, resp. možná už někdy na počátku druhé světové války, jen focený z jiného úhlu. Při podrobnějším zkoumání si lze povšimnout žebřiňáčku stojícího vlevo před domem ve stejné pozici jako na již zmíněném druhém snímku ze stejné […]

číst více